Euro debitira

Zajednička valuta usvojena u Europi

od Davida Johnsona
Euro

povezani Linkovi

Dana 2. siječnja 2002. novi europski valuta , euro, postao je službeni u 12 zemalja, poznatih kao eurozona. Izvorne valute više nisu prihvaćene u transakcijama nakon 28. veljače 2002.12 država koje su usvojile euro su: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska. S populacijom od nešto više od 300 milijuna ljudi, eurozona je postala jedno ogromno tržište.

Sve zemlje eura pripadaju političkoj organizaciji, Europskoj uniji (EU). Danska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska nisu usvojile euro, iako bi to mogle učiniti u budućnosti.

Klik ovdje za tečajeve eura

Pridružite se novi članovi

Cipar, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružile su se EU 2004. Ove bivše komunist nacije sa slabim gospodarstvom i visokom inflacijom pozdravile su članstvo u EU budući da je to donijelo lak pristup zapadnoeuropskim tržištima. Sljedeće su zemlje prihvatile euro: Slovenija (2007.), Cipar (2008.), Malta (2008.), Slovačka (2009.), Estonija (2011.) i Latvija (2014.). Ulazak u eurozonu također je olakšao bogatim zemljama, poput Njemačke ulagati u istočnoj Europi.

Euro apoeni

.com/spot/euro1.html