Vremenska crta: Video igre, I. dio

Vremenska crta video igara od prve 1958. godine na osciloskopu do današnjih konzola.